Policajti

Policista křičí na ozbrojeného lupiče: „Jménem zákona, odhoďte zbraň!”
Lupič na to: „Jménem jakého zákona?”
Policista: „Počkejte tu chvíli, skočím se zeptat náčelníka.”